XIX. Nitrianske Dni nukleárnej medicíny - prvá informácia

1. informácia

Dátum konania: 28. – 30. novembra 2018 (streda – piatok)

Miesto konania: Hotel Zlatý Kľúčik, Nitra

Organizátor: IZOTOPCENTRUM, s.r.o, Nitra

Vedecká rada ( programový výbor)

 • prof. MUDr. Ivan Režňák, CSc
 • doc. MUDr. Jiří Prášek, CSc
 • Ing. Ivan Kuželka
 • prim. MUDr. Jozef Kubínyi, PhD,FEBNM
 • prim. MUDr. Andrej Vondrák
 • MUDr. Vladimír Vondrák
  Bc. Janka Žabková

Sekcie (Dĺžka prednášky 10 minút)

 • 1) Ca prostaty
 • 2) Neuroendokrinné nádory
 • 3) PET/ CT
 • 4) Varia
 • 5) SZP
 • 6) fyzici a radiačná hygiena

Podujatie je kreditované SACCME

Stravovanie
individuálne, zabezpečené v mieste podujatia.

Účastnícky poplatok

 • VŠ : 50 € (streda 10€, štvrtok 30€, piatok 10€)
 • SZP: 30 € (streda 5€, štvrtok 20€, piatok 5€)

Termín prihlásenia

 • aktívna účasť - názov prednášky, abstrakt do 18. septembra 2018 (vrátane)
 • Pasívna účasť do 18. septembra 2018 (vrátane)

Ubytovanie
každý účastník si zabezpečí sám.
Účastníci kongresu NDNM majú od 6.9.2018 vybavenú zľavu na ubytovanie, ktorú si môžu žiadať v hotely Zlatý Kľúčik. Ďalšie ubytovacie kapacity sú v penzióne Artin.
https://www.zlatyklucik.sk/rezervacia/
https://www.penzionartin.sk/

Prezentácia účastníkov: 28. novembra od 13.hod. (streda)
Ukončenie: 29.novembra - spoločenský večer (štvrtok)
Vyhodnotenie najlepších prác

Odborný garant: MUDr. Andrej Vondrák

Kontaktná osoba pre organizačné zabezpečenie podujatia:
MUDr. Vladimír Vondrák
IZOTOPCENTRUM, s.r.o
Rázusova 24
94901 Nitra

Tel.: +421(0)37-3337191,
Tel.: +421(0)903 712 668,
e-mail: izotopcentrum@izotopcentrum.sk

Pokyny pre aktívnu účasť
Organizátor akceptuje len prihlášky v elektronickej podobe.
Súhrny píšte v slovenčine alebo v češtine, resp. v angličtine.
Štruktúra abstraktov: autori, cieľ, metóda, výsledky, závery.
Prípadné technické požiadavky pre prezentáciu špecifikujte v prihláške.

Informácia
celková výška nepeňažných plnení poskytnutých zo strany organizátora v súvislosti s účasťou na podujatí usporiadanom za účelom ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov činí 0 €.

O eventuálnych zmenách Vás budeme priebežne informovať.

Mens sana in corpore sano V zdravom tele zdravý duch.
Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Používaním webstránok izotopcentrum.sk nám dávate súhlas s ich používaním na uloženie informácií. Viac info
OK