Spustené prihlásenie na XIX. Dni nukleárnej medicíny.

Nepremeškajte možnosť on-line prihlásenia na tomto linku

https://ndnm.izotopcentrum.sk/zavazna-prihlaska/

Prihlásenie potrvá do 31.8.2018.

Bona valetudo melior est quam maximæ divitiæ Dobré zdravie stojí viac ako najväčšie bohatstvo.