XX. Nitrianske Dni nukleárnej medicíny - prvá informácia

1. informácia

Dátum konania: 27. - 29. novembra 2019 (streda – piatok)

Miesto konania: Hotel Zlatý Kľúčik, Nitra

Organizátor: IZOTOPCENTRUM, s.r.o, Nitra

Vedecká rada ( programový výbor)

 • prof. MUDr. Ivan Režňák, CSc
 • doc. MUDr. Jiří Prášek, CSc
 • Ing. Ivan Kuželka
 • prim. MUDr. Jozef Kubínyi, PhD,FEBNM
 • prim. MUDr. Andrej Vondrák
 • MUDr. Vladimír Vondrák
  Bc. Janka Žabková

Sekcie (okruhy programu)

 • 1) Manažment Ca prostaty (ochorení prostaty)
 • 2) Manažment neuroendokrinných nádorov
 • 3) PET/ CT, SPECT - varia
 • 4) Teranostika -NET, Ca prostaty
 • 5) SZP
 • 6) fyzici a radiačná hygiena

Podujatie je kreditované SACCME

Stravovanie
individuálne, zabezpečené v mieste podujatia.

Účastnícky poplatok

 • VŠ : 50 € (streda 10€, štvrtok 30€, piatok 10€)
 • SZP: 30 € (streda 5€, štvrtok 20€, piatok 5€)
 • Nečlenovia SLS a ČLSJEP 100 €

Prihlásenie

Ubytovanie
každý účastník si zabezpečí sám.
Účastníci kongresu NDNM majú  vybavenú zľavu na ubytovanie, ktorú si môžu žiadať v hoteli Zlatý Kľúčik. Ďalšie ubytovacie kapacity sú v penzióne Artin.
https://www.zlatyklucik.sk/rezervacia/
https://www.penzionartin.sk/

Prezentácia účastníkov: 27. novembra od 13.hod. (streda)
Ukončenie: 28.novembra - spoločenský večer (štvrtok)
Vyhodnotenie najlepších prác

Odborný garant: MUDr. Andrej Vondrák

Kontaktná osoba pre organizačné zabezpečenie podujatia:
MUDr. Vladimír Vondrák
IZOTOPCENTRUM, s.r.o
Rázusova 24
94901 Nitra

Tel.: +421(0)37-3337191,
Tel.: +421(0)903 712 668,
e-mail: izotopcentrum@izotopcentrum.sk

Pokyny pre aktívnu účasť
Organizátor akceptuje len prihlášky v elektronickej podobe.
Súhrny píšte v slovenčine alebo v češtine, resp. v angličtine.
Štruktúra abstraktov: autori, cieľ, metóda, výsledky, závery.
Prípadné technické požiadavky pre prezentáciu špecifikujte v prihláške.

Informácia
celková výška nepeňažných plnení poskytnutých zo strany organizátora v súvislosti s účasťou na podujatí usporiadanom za účelom ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov činí 0 €.

O eventuálnych zmenách Vás budeme priebežne informovať.

Bona valetudo melior est quam maximæ divitiæ Dobré zdravie stojí viac ako najväčšie bohatstvo.
Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Používaním webstránok izotopcentrum.sk nám dávate súhlas s ich používaním na uloženie informácií. Viac info
OK