Objednávací protokol na vyšetrenie PET/CT s 18FET

IZOTOPCENTRUM, s.r.o., Rázusova 24, 949 01 NITRA

Leave this field empty

18F-Fluoroetyltyrozín - indikácie

Pri tomto type vyšetrenia má výrazný prínos, ak je PET snímanie fúzované s MRI vyšetrením, preto prosíme, aby ho buď pacient priniesol na CD/DVD nosiči, prípadne USB kľúči, alebo aby bolo na naše pracovisko poslané prostredníctvom PACS-u (T3C). Z hľadiska presnosti vyhodnocovania zobrazenia by MRI vyšetrenie malo byť realizované v čo najkratšom časovom odstupe od PET/CT vyšetrenia a medzi týmito dvomi vyšetreniami by nemala byť realizovaná žiadna intervencia (operácia, rádioterapia) v oblasti záujmu.

Základné informácie pacienta:

Odosielajúce pracovisko:

Diagnóza a podrobné zdravotné informácie o pacientovi:

Na vyšetrenie pacient prichádza na lačno, dostatočne hydratovaný.

Potrebné je doplnenie písomnými nálezmi doteraz absolvovaných vyšetrení, resp. obrazovou dokumentáciou (CT, MRI, USG...), najlepšie na digitálnom médiu (CD, DVD, USB kľúč...)

Informácie o lekárovi:

K vyšetreniu je potrebné dodať aktuálne MR vyšetrenie mozgu (cestou PACS, CD, DVD, USB, ...)

Originál žiadanky:
Po stlačení tlačítka sa protokol odošle k nám emailom a Vám sa zobrazí možnosť zobraziť vyplenný formulár vo formáte na tlač.
Bona valetudo melior est quam maximæ divitiæ Dobré zdravie stojí viac ako najväčšie bohatstvo.
Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Používaním webstránok izotopcentrum.sk nám dávate súhlas s ich používaním na uloženie informácií. Viac info
OK