Objednávací protokol na vyšetrenie PET/CT s 18FET

IZOTOPCENTRUM, s.r.o., Rázusova 24, 949 01 NITRA

Leave this field empty

18F-Fluoroetyltyrozín - indikácie

Pri tomto type vyšetrenia má výrazný prínos, ak je PET snímanie fúzované s MRI vyšetrením, preto prosíme, aby ho buď pacient priniesol na CD/DVD nosiči, prípadne USB kľúči, alebo aby bolo na naše pracovisko poslané prostredníctvom PACS-u (T3C). Z hľadiska presnosti vyhodnocovania zobrazenia by MRI vyšetrenie malo byť realizované v čo najkratšom časovom odstupe od PET/CT vyšetrenia a medzi týmito dvomi vyšetreniami by nemala byť realizovaná žiadna intervencia (operácia, rádioterapia) v oblasti záujmu.

Základné informácie pacienta:

Odosielajúce pracovisko:

Diagnóza a podrobné zdravotné informácie o pacientovi:

Na vyšetrenie pacient prichádza na lačno, dostatočne hydratovaný.

Potrebné je doplnenie písomnými nálezmi doteraz absolvovaných vyšetrení, resp. obrazovou dokumentáciou (CT, MRI, USG...), najlepšie na digitálnom médiu (CD, DVD, USB kľúč...)

Informácie o lekárovi:

K vyšetreniu je potrebné dodať aktuálne MR vyšetrenie mozgu (cestou PACS, CD, DVD, USB, ...)

Originál žiadanky:
Po stlačení tlačítka sa protokol odošle k nám emailom a Vám sa zobrazí možnosť zobraziť vyplenný formulár vo formáte na tlač.
Mens sana in corpore sano V zdravom tele zdravý duch.
Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Používaním webstránok izotopcentrum.sk nám dávate súhlas s ich používaním na uloženie informácií. Viac info
OK