O nás

Oddelenie nukleárnej medicíny – vznik a história

Izotopcentrum

Oddelenie nukleárnej medicíny v nitrianskej nemocnici začalo svoju činnosť v roku 1986 prácou RIA laboratória, pokračovalo jednoduchými vyšetreniami na dostupných prístrojoch.

Od 1. októbra 2004 sa pracovisko osamostatnilo od FN a začalo pracovať ako IZOTOPCENTRUM, s.r.o. – Oddelenie Nukleárnej Medicíny. Plníme služby pre spádovú oblasť okolo 1 milióna obyvateľov, t.j. celý nitriansky kraj a priľahlé okresy. Niektoré vyšetrovacie metódy robíme na Slovensku sami, v niektorých patríme len medzi 3-4 pracoviská, ktoré sú schopné ich vykonávať. Paleta vyšetrení je široká, zahrňuje prakticky celú dostupnú škálu vyšetrení v odbore, teda onkodiagnostiku, kardiológiu, pneumológiu, nefrológiu, niektoré liečebné metódy. Nezanedbateľná je i naša účasť na navigovaných operačných zákrokoch.

V rámci udržania trendu v odbore bolo potrebné inovovať prístrojovú techniku, ktorá už bola morálne zastaralá, a hlavne rozšíriť možnosti pracoviska o nové trendy vo vyšetrovacích možnostiach s použitím pozitrónovej emisnej tomografie (PET/CT), ktorá umožňuje výrazné zlepšenie a spresnenie včasnej diagnostiky ako i sledovanie úspešnosti liečby najmä pri onkologických ochoreniach. Prvá inovácia bola realizovaná v roku 2006, kedy sme začali pracovať na vtedy nových prístrojoch od spoločnosti Siemens, PET/CT skeneri Biograph Duo a SPECT skeneri E.Cam. Nová inovácia prebehla spolu s presťahovaním sa do nových priestorov na Rázusovej ulici v roku 2014, kde k "pôvodnému" pristrojovému vybaveniu pribudla najnovšia generácia prístrojov opäť od spoločnosti Siemens, PET/CT Biograph 40 a SPECT/CT Symbia Intevo.

V roku 2016 sme vymenili PET/CT Biograph Duo za úplne nový prístroj PET/CT Biograph Horizon, rovnako od spoločnosti Siemens. V čase inštalácie sa jednalo o piaty takýto prístroj na svete.

Certifikáty

EARL FDG PET/CT accreditation 2020  Accredited PET/CT centre of excellence QIBA FDG-PET/CT Profile-conformant site

Súčasní pracovníci IZOTOPCENTRUM, s.r.o. Nitra::

História

K nášmu tímu sa pridal MUDr. Ondrej Lukáč
MUDr. Tomáš Pintér úspešne zložil špecializačnú skúšku v nukleárnej medicíne.
2023
január - začali sme liečiť pacientov s karcinómom prostaty a neuroendokrinnými nádormi pomocou rádionuklidovej terapie. Túto liečbu na Slovensku, ale ani v Českej Republike zatiaľ nikto iný nerobí.
K nášmu tímu sa pridala a rady rádiológov posilnila pani MUDr. Ivana Holincová.
2020
júl/august - inštalovali sme novú SPECT kameru od spoločnosti Siemens Evo Excel, ktorá nahradila SPECT kameru E.Cam.
Dokončili sme nadstavbu nášho oddelenia a otvorili sme nový čistý priestor na prípravu rádiofarmák, novú terapeutickú časť oddelenia a nové spoločenské a sociálne priestory.
2019
Náš tím výrazne posilnil príchod prednostu pána MUDr. Jozefa Kubinyiho, Ph.D., FEBNM
2018
december - ako prví na Slovensku (aj medzi okolitými krajinami) robíme najnovšie PET/CT vyšetrenia na svete s 68Ga - PSMA zamerané na Ca prostaty a s 68Ga - DOTA peptidmi zamerané na neuroendokrinné nádory.
august - príchod nových kolegov-lekárov do kolektívu - Dr. Cristina Paschetta a MUDr. Tomáš Pintér
2016
júl, august - inštalácia nového PET/CT skeneru Biograph Horizon od spoločnosti Siemens, ktorý nahradil Biograph Duo.
október - vyše 500 PET/CT vyšetrení na novom pracovisku, tak isto skelety, pľúca, obličky, srdcia....Začíname si zvykať my i pacienti
2015
júl - kolaudácia nových priestorov a začiatok sťahovania za plnej prevádzky pracoviska
jún - júl - nová sada techniky PET/CT Biograph 40 mCT , SPECT/CT Symbia Intevo 6, montáž a presťahovanie doterajšej techniky do nových priestorov na Rázusovej 24, Nitra
2014
január - zavedenie vyšetrení s 18F-cholínom na Slovensku. Vyšetrenie je určené na diagnostiku súvisiacu s karcinómom prostaty, hepatocelulárnym karcinómom, atď.
november - začiatok prestavby priestorov na Rázusovej 24
2013
október - 10 000 PET/CT
jeseň - MUDr. Andrej Vondrák - atestácia z nukleárnej medicíny
2012
december - menovanie MUDr. Andreja Vondráka primárom
august – certifikát ISO 9001: 2008
2008
organizujeme XLIV.dni nukleárnej medicíny s medzinárodnou účasťou, po rokoch zase raz podujatie česko- slovenské
2007
marec až máj – rekonštrukčné úpravy pracoviska
jún – začiatok práce s prístrojmi novej generácie od firmy SIEMENS E.Cam a Biograph Duo – PET/CT
2006
1. október – vznik IZOTOPCENTRUM, s.r.o. ako neštáte zdravotnícke zariadenie
2004
máj – začiatok práce s peroperačnou sondou pri navigovaných operáciách sentinelových uzlín
2003
nový merač aplikovanej aktivity Currimentor II
máj – digitalizácia gamakamery MB 9200 s možnosťou celotelového vyšetrenia.
1998
MUDr. Soňa Kurucová úspešne atestovala v odbore nukleárna medicína.
december – začiatok sťahovania oddelenia z POS-ky na Chrenovej do onkologického pavilónu v areály nemocnice.
november – oslava 10.výročia založenia oddelenia, spojená s nultým ročníkom Celoslovenského semináru nukleárnej medicíny s medzinárodnou účasťou, ktorému bol týmto daný základ.
1996
marec – RIAMAT poloautomatické zariadenie na vyhodnocovanie RIA, ktoré výrazne zlepšilo možnosti in vitro diagnostiky.
1995
február – nová gamakamera DS 7, francúzskej výroby z plošného krytia , umožňujúca aj vyšetrenia SPECT
1994
1. september – zavretie oddelenia z ekonomických dôvodov. Po ich vyriešení sponzorskými darmi pokračovanie v práci.
1992
vyhodnocovacie zariadenie Amiga 2000 ku gamakamere
1990
máj – konkurz na miesto primára ONM vyhral MUDr.Vladimír Vondrák (dovtedy zastupovanie funkcie primár)
1989
12. – 14. októbra usporiadavame XXVI. Dni nukleárnej medicíny, celoštátne podujatie za účasti 350 pracovníkov nukleárnej medicíny z celej ČSSR. Podujatie dodnes patrí medzi najúspešnejšie v histórii.
Vianoce – gamakamera MB 9200 maďarskej výroby . Pracovať na ňom začíname vo februári 1989.
1988
Vianoce – gamagraf maďarskej výroby Gama 8100, na ktorom sme začali pracovať po inštalácii v novom roku 1988.
1987
20. novembra – oficiálne slávnostné otvorenie ONM.
september – prvé výsledky z RIA laboratória, prvé vyšetrenia na jednosondovej súprave – akumulácie štítnej žľazy a na dvojsondovej súprave –rádiorenografie a akumulačné fibrinogénové testy.
1986
máj – august – začiatok skúšobnej prevádzky oddelenia
máj – dovážanie darovaných prístrojov zo slovenských a českých pracovísk.
apríl – začiatok prestavby bývalej POS-ky na oddelenie nukleárnej medicíny pod vedením MUDr. Vladimíra Vondráka, povereným založenímONM

Mens sana in corpore sano V zdravom tele zdravý duch.

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím". Viac informácií