O nás

Oddelenie nukleárnej medicíny – vznik a história

Izotopcentrum

Oddelenie nukleárnej medicíny v nitrianskej nemocnici začalo svoju činnosť v roku 1986 prácou RIA laboratória, pokračovalo jednoduchými vyšetreniami na dostupných prístrojoch.

Od 1. októbra 2004 sa pracovisko osamostatnilo od FN a začalo pracovať ako IZOTOPCENTRUM, s.r.o. – Oddelenie Nukleárnej Medicíny. Plníme služby pre spádovú oblasť okolo 1 milióna obyvateľov, t.j. celý nitriansky kraj a priľahlé okresy. Niektoré vyšetrovacie metódy robíme na Slovensku sami, v niektorých patríme len medzi 3-4 pracoviská, ktoré sú schopné ich vykonávať. Paleta vyšetrení je široká, zahrňuje prakticky celú dostupnú škálu vyšetrení v odbore, teda onkodiagnostiku, kardiológiu, pneumológiu, nefrológiu, niektoré liečebné metódy. Nezanedbateľná je i naša účasť na navigovaných operačných zákrokoch.

V rámci udržania trendu v odbore bolo potrebné inovovať prístrojovú techniku, ktorá už bola morálne zastaralá, a hlavne rozšíriť možnosti pracoviska o nové trendy vo vyšetrovacích možnostiach s použitím pozitrónovej emisnej tomografie (PET/CT), ktorá umožňuje výrazné zlepšenie a spresnenie včasnej diagnostiky ako i sledovanie úspešnosti liečby najmä pri onkologických ochoreniach. Prvá inovácia bola realizovaná v roku 2006, kedy sme začali pracovať na vtedy nových prístrojoch od spoločnosti Siemens, PET/CT skeneri Biograph Duo a SPECT skeneri E.Cam. Nová inovácia prebehla spolu s presťahovaním sa do nových priestorov na Rázusovej ulici v roku 2014, kde k "pôvodnému" pristrojovému vybaveniu pribudla najnovšia generácia prístrojov opäť od spoločnosti Siemens, PET/CT Biograph 40 a SPECT/CT Symbia Intevo.

V roku 2016 sme vymenili PET/CT Biograph Duo za úplne nový prístroj PET/CT Biograph Horizon, rovnako od spoločnosti Siemens. V čase inštalácie sa jednalo o piaty takýto prístroj na svete.

Certifikáty

EARL FDG PET/CT accreditation 2018  Accredited PET/CT centre of excellence

Máme účelne vybudovaný a udržovaný systém manažérstva kvality, ktorý je v súlade s modelom a požiadavkami medzinárodnej normy ISO 9001: 2008.

Súčasní pracovníci IZOTOPCENTRUM, s.r.o. Nitra::

História

december - ako prví na Slovensku (aj medzi okolitými krajinami) robíme najnovšie PET/CT vyšetrenia na svete s 68Ga - PSMA zamerané na Ca prostaty a s 68Ga - DOTA peptidmi zamerané na neuroendokrinné nádory.
august - príchod nových kolegov-lekárov do kolektívu - Dr. Cristina Paschetta a MUDr. Tomáš Pintér
2016
júl, august - inštalácia nového PET/CT skeneru Biograph Horizon od spoločnosti Siemens, ktorý nahradil Biograph Duo.
január - zavedenie vyšetrení s 18F-cholínom na Slovensku. Vyšetrenie je určené na diagnostiku súvisiacu s karcinómom prostaty, hepatocelulárnym karcinómom, atď.
2015
júl - kolaudácia nových priestorov a začiatok sťahovania za plnej prevádzky pracoviska
jún - júl - nová sada techniky PET/CT Biograph 40 mCT , SPECT/CT Symbia Intevo 6, montáž a presťahovanie doterajšej techniky do nových priestorov na Rázusovej 24, Nitra
2014
október - vyše 500 PET/CT vyšetrení na novom pracovisku, tak isto skelety, pľúca, obličky, srdcia....Začíname si zvykať my i pacienti
november - začiatok prestavby priestorov na Rázusovej 24
2013
október - 10 000 PET/CT
jeseň - MUDr. Andrej Vondrák - atestácia z nukleárnej medicíny
2012
december - menovanie MUDr. Andreja Vondráka primárom
august – certifikát ISO 9001: 2008
2008
organizujeme XLIV.dni nukleárnej medicíny s medzinárodnou účasťou, po rokoch zase raz podujatie česko- slovenské
2007
marec až máj – rekonštrukčné úpravy pracoviska
jún – začiatok práce s prístrojmi novej generácie od firmy SIEMENS E.Cam a Biograph Duo – PET/CT
2006
1. október – vznik IZOTOPCENTRUM, s.r.o. ako neštáte zdravotnícke zariadenie
2004
máj – začiatok práce s peroperačnou sondou pri navigovaných operáciách sentinelových uzlín
2003
nový merač aplikovanej aktivity Currimentor II
máj – digitalizácia gamakamery MB 9200 s možnosťou celotelového vyšetrenia.
1998
MUDr. Soňa Kurucová úspešne atestovala v odbore nukleárna medicína.
december – začiatok sťahovania oddelenia z POS-ky na Chrenovej do onkologického pavilónu v areály nemocnice.
november – oslava 10.výročia založenia oddelenia, spojená s nultým ročníkom Celoslovenského semináru nukleárnej medicíny s medzinárodnou účasťou, ktorému bol týmto daný základ.
1996
marec – RIAMAT poloautomatické zariadenie na vyhodnocovanie RIA, ktoré výrazne zlepšilo možnosti in vitro diagnostiky.
1995
február – nová gamakamera DS 7, francúzskej výroby z plošného krytia , umožňujúca aj vyšetrenia SPECT
1994
1. september – zavretie oddelenia z ekonomických dôvodov. Po ich vyriešení sponzorskými darmi pokračovanie v práci.
1992
vyhodnocovacie zariadenie Amiga 2000 ku gamakamere
1990
máj – konkurz na miesto primára ONM vyhral MUDr.Vladimír Vondrák (dovtedy zastupovanie funkcie primár)
1989
12. – 14. októbra usporiadavame XXVI. Dni nukleárnej medicíny, celoštátne podujatie za účasti 350 pracovníkov nukleárnej medicíny z celej ČSSR. Podujatie dodnes patrí medzi najúspešnejšie v histórii.
Vianoce – gamakamera MB 9200 maďarskej výroby . Pracovať na ňom začíname vo februári 1989.
1988
Vianoce – gamagraf maďarskej výroby Gama 8100, na ktorom sme začali pracovať po inštalácii v novom roku 1988.
1987
20. novembra – oficiálne slávnostné otvorenie ONM.
september – prvé výsledky z RIA laboratória, prvé vyšetrenia na jednosondovej súprave – akumulácie štítnej žľazy a na dvojsondovej súprave –rádiorenografie a akumulačné fibrinogénové testy.
1986
máj – august – začiatok skúšobnej prevádzky oddelenia
máj – dovážanie darovaných prístrojov zo slovenských a českých pracovísk.
apríl – začiatok prestavby bývalej POS-ky na oddelenie nukleárnej medicíny pod vedením MUDr. Vladimíra Vondráka, povereným založenímONM

Bona valetudo melior est quam maximæ divitiæ Dobré zdravie stojí viac ako najväčšie bohatstvo.
Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Používaním webstránok izotopcentrum.sk nám dávate súhlas s ich používaním na uloženie informácií. Viac info
OK